Dzisiaj: 39Wszystkich: 220735

AGENCJE ZATRUDNIENIA

SZKOLENIE:

„Praktyczne aspekty stosowania przepisów dotyczących agencji zatrudnienia, w tym agencji pracy tymczasowej”

Podczas szkolenia zostaną dokładnie omówione zmiany Ustawy

oraz ich praktyczna interpretacja, obowiązujące 0d 01 czerwca 2017 r.

 NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

30 listopada 2017 , Warszawa

14 grudnia 2017, Kraków

 

HSEC Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenia w zakresie praktycznych aspektów stosowania przepisów dotyczących agencji zatrudnienia. Wybrane zagadnienia, w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, zaprezentuje  przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy – na co dzień zajmujący się tematyką działalności agencji zatrudnienia.

Szkolenia skierowane są przede wszystkim do pracowników agencji zatrudnienia, pracodawców użytkowników, pracowników działów personalnych oraz wszystkich osób zainteresowanych w/w tematyką. Uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty.

 

W trakcie szkolenia organizator zapewnia przerwy kawowe oraz ciastka.

Ponadto zostaną podane kanapki podczas długiej przerwy (Wariant cenowy 1) lub lunch (Wariant cenowy 2).

 

Prowadzący: Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy – Koordynator Agencji Zatrudnienia, Radca Prawny

Czas trwania szkolenia: 6 godzin (9.30-15.30) oraz konsultacje indywidualne po zakończeniu szkolenia

Termin: 30 listopada 2017 r. Warszawa, 14 grudnia 2017 r. Kraków

Cena i rabaty:

Wariant 1: (wliczono kanapki oraz przerwy kawowe): 550 zł + 23%VAT

Wariant 2: (wliczono lunch oraz przerwy kawowe): 590 zł +23%VAT

Rabaty:

Druga osoba z tej samej firmy otrzymuje rabat 15%.

Trzecia i kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje rabat 30%.

  

Informacje dotyczące szkolenia:

Katarzyna Tokarz – tel. 783 77 66 54

Patrycja Bieniek – tel.  667 717 222

E-mail: kontakt@hsec.pl

Zgłoszenia: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia na stronie internetowej: http://zgloszenia.hsec.pl . Następnie zostanie wysłana faktura proforma. Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnicy otrzymają imienne zaproszenia na szkolenie.

 

 

 

 Program szkolenia:

Przestrzeganie przepisów prawa, w zakresie  prowadzenia agencji zatrudnienia w tym agencji pracy tymczasowej oraz prawne możliwości świadczenia usług w zakresie „wynajmu pracowników”

  

 • Obowiązki prawne ciążące na podmiotach prowadzących działalność w zakresie agencje zatrudnienia, w świetle przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami).
 • Kiedy Marszałek Województwa może wykreślić agencję zatrudnienia z rejestru. Jak sporządzić odwołanie od decyzji Marszałka Województwa. 
 • Kiedy dochodzi do naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie przetwarzania tych danych przez agencję zatrudnienia.
 • Jak prawidłowo sporządzić  umowę pomiędzy agencją zatrudnienia a osobami poszukującymi pracę za granicą oraz z kontrahentem z poza granic RP w zakresie pośrednictwa pracy.
 • Zasady prowadzenia działalności w zakresie doradztwa personalnego i konsekwencje prawne naruszenia przepisów prawa w tym zakresie.
 • Jakie legalnie opłaty można pobierać od osób poszukujących pracy, w ramach prowadzenia agencji zatrudnienia.
 • Kiedy i kto podlega odpowiedzialność karnej i wykroczeniowej w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia.
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna w przedmiocie prowadzenia agencji zatrudnienia. Jak zminimalizować odpowiedzialność w tym zakresie. 
 • Różnice i podobieństwa pomiędzy pracą tymczasową a tzw.” outsourcingiem”, polegającym na „wynajmie” pracowników  lub świadczeniu usług. Na jakich zasadach można świadczyć usługi w zakresie „wynajmu” pracowników czy osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych.
 • Wykonywanie pracy za granicą, w świetle postanowień dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 18 z 21.01.1997). Zasad i zakres stosowania ww. dyrektywy.
 • Dopuszczalność wykonywania pracy tymczasowej oraz możliwość jej realizowania  w ramach umowy cywilnoprawnej.
 • Jakie postanowienia powinna zawierać umowa  dotycząca wykonywania pracy tymczasowej oraz na jakich zasadach można ją rozwiązać.
 • Konsekwencje rezygnacji z pracy tymczasowej przez pracodawcę użytkownika przed upływem czasu, na który została zawarta umowa w celu jej wykonywania.
 • Przeszkody prawne, które  wykluczają  wykonywanie pracy tymczasowej 
 • Obowiązki i uprawnienia agencji pracy tymczasowej oraz pracodawcy użytkownika.
 • Zasady prawidłowego rozliczanie czasu pracy, pracownika tymczasowego.
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop  pracownika tymczasowego.
 • Zakres wymaganych uzgodnień i informacji dotyczących pracy tymczasowej, pomiędzy agencją pracy tymczasowej i pracodawcą użytkownikiem.

 

Przegląd stanowisk i opinii Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie działalności agencji zatrudnienia w tym pracy tymczasowej