Dzisiaj: 30Wszystkich: 245452

BEZPŁATNY AUDYT BHP DLA FIRM

HSEC oferuje usługę bezpłatnego audytu BHP dla Pracodawców, którzy nie mają pewności czy ich firma spełnia wszystkie standardy BHP wymagane prawem. 

Ilość przepisów obecnie obowiązujących, w praktyce jest bardzo trudna do spełnienia dlatego znacznie korzystniej jest sprawdzić wszystkie ważne aspekty BHP w firmie z Specjalistą ds. BHP niż Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy podczas kontroli. Ponadto w razie uchybień i braków Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może nałożyć mandat karny w wysokości 1 000 - 30 000 zł na Pracodawcę.

Co wchodzi w zakres audytu:

- Czy pracodawca zapewnił wszystkie wymagane prawem szkolenia BHP, w tym szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji,

- Ocena ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem czynników szkodliwych (jeśli występują): chemiczne, biologiczne, hałas i wibracje oraz ręczne prace transportowe,

- Badania czynników szkodliwych: hałas, wibracja, pył, natężenie oświetlenia, czynniki chemiczne, itp.,

- Dokumentacja odzieży roboczej,

- Instrukcje BHP, karty charakterystyki substancji chemicznych oraz inne procedury bezpieczeństwa,

- Dostosowanie stanowisk pracy do obowiązujących przepisów BHP,

- Oznakowanie bezpieczeństwa.

Po dokonaniu audytu Pracodawca otrzymuje raport oraz ewentualne zalecenia pokontrolne.

Audyt jest zupełnie bezpłatny i niezobowiązujący.