Dzisiaj: 31Wszystkich: 245453

OBSŁUGA BHP

Obsługa BHP firm

Nasi specjaliści obsługują zarówno duże firmy i korporacje działające w różnych branżach, jak i małe i mikroprzedsiębiorstwa.

Dzięki naszym działaniom firmy przechodzą pozytywnie kontrole Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Możemy się także pochwalić nagrodami w konkursie "Bezpieczna Budowa 2012" dla 2 przedsiębiorstw, które powierzyły nam obsługę w zakresie BHP.

Realizujemy także usługi w języku angielskim.

 

Oferujemy pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (outsourcing), w tym:

 • przejęcie obowiązków służby BHP,
 • szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP,
 • szkolenia osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji oraz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy (w tym instruktaż użycia automatycznego defibrylatora AED),
 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy,
 • opracowanie niezbędnych instrukcji BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy,
 • sporządzanie dokumentacji wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • prowadzenie rejestrów: szkoleń, badań lekarskich, wypadków oraz chorób zawodowych i innych,
 • przeglądy gaśnic i hydrantów,
 • opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • stała kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHPi PPOŻ w zakładzie,
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.


Cena miesięcznej obsługi firmy w zakresie BHP ustalany jest z każdym klientem indywidualnie.

Więcej informacji dotyczących obsługi firm w zakresie BHP pod numerem tel. 885 05 06 07 lub 783 787 778