Dzisiaj: 35Wszystkich: 245457

PODSTAWOWE DOKUMENTY BHP

Wielu Pracodawców obawia się kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Wielu nawet uważa, że mandat nałożony przez Inspektora to konieczność.

W praktyce wiedza jakie dokumenty i wymagania są niezbędne, umożliwia przejście takiej kontroli bez żadnej kary.

Jaka dokumentacja BHP jest niezbędna?

- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP wstępnego i okresowego oraz szczegółowe programy tych szkoleń,

- zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy,

- dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem czynników chemicznych, biologicznych, hałasu i drgań oraz ręcznych prac transportowych,

- instrukcje BHP,

- karty charakterystyki substancji niebezpiecznych chemicznych oraz spis tych substancji,

- kartoteka przydziału odzieży roboczej oraz rejestr wydanej odzieży,

- roczne przeglądy BHP.

Posiadanie w/w dokumentacji oraz prowadzenie właściwe akt osobowych oraz ewidencji czasu pracy pozwala Pracodawcy przejść każdą kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy bez kar finansowych.