Dzisiaj: 23Wszystkich: 245445

Szkolenia BHP KRAKÓW

KTO MUSI, A KTO NIE MUSI PRZECHODZIĆ SZKOLEŃ BHP

Szkolenia BHP dotyczą pracodawców i pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. Jednak jeżeli osoba prowadzi jednoosobową działalność i nie zatrudnia nikogo to wówczas nie potrzebuje szkoleń BHP (chyba, że Klient dla którego pracuje tego wymaga). Wręcz taka osoba nie podlega kontrolom Państwowej Inspekcji Pracy. 

CZY PRACODAWCA MUSI PRZECHODZIĆ Szkolenia BHP I BADANIA LEKARSKIE

Pracodawca musi odbyś specjalne szkolenie BHP dla Pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami. Szkolenie takie jest wazne 5 lat i jest respektowane w każdej firmie/działalności, którą ta osoba zarządza. Nie ma jednak żadnego obowiązku prawnego aby pracodawca posiadał orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy wystawione przez lekarza medycyny pracy.

JAKIE SZKOLENIA MUSZĄ ODBYWAĆ PRACOWNICY

Każdy pracownik ma obowiązek odbyś szkolenie wstępne, w tym instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy po podpisaniu umowy i uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, lecz przed rozpoczęciem właściwej pracy. Takie szkolenie wazne jest 12 miesiący, chyba że dotyczy osób kierujących pracownikami - wtedy jego ważność wynosi 6 miesięcy.

Po upływie tego terminu pracownicy mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe dla właściwej grupy pracowniczej. Wyróżniamy następujące szkolenia okresowe BHP:

- szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - ważne 6 lat

- szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno techniczny - ważne 5 lat

- szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 3 lata 

- szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przy pracach szczególnie niebezpiecznych (np. praca na wysokości) - 1 rok

- szkolenie okresowe BHP dla służb BHP - 5 lat

W JAKIEJ FORMIE MOŻNA REALIZOWAĆ Szkolenia BHP

Szkolenia BHP można realizować w tradycyjnej formie (kurs, instruktaż) lub w formie e-learningu.

Szkolenie w formie tradycyjnej charakteryzuje lepszy sposób prowadzenia i dotarcia do słuchacza, możliwość zadawania pytań na bieżąco oraz różne ćwiczenia, które można zrealizować podczas takiego szkolenia (ćwiczenia z użyciem gaśnicy, hydrożeli, środków ochrony indywidualnej czy fantoma oraz defibrylatora).

Coraz popularniejszy e-learning skierowany jest głównie do pracowników biurowych, osób kierujących pracownikami oraz pracowników inżynieryjno technicznych. Dzięki niemu pracownicy otrzymują materiały drogą elektroniczną (często w formie platformy e-learningowej), kontakt do konsultanta - Specjalisty ds. BHP oraz zdają test przed komisją. Pozytywny wynik takiego testu pozwala zgodnie z prawem zaliczyć szkolenie i wystawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

CENNIK SZKOLEŃ BHP

Szkolenia BHP kosztują od kilkunastu do kilkuset złotych. Oczywiście wiele zależy od doświadczenia i umiejętności szkoleniowych prowadzącego szkolenie, a to bezpośrednio wpływa na jakość kupowanych usług. Warto korzystać ze sprawdzonych firm, ponieważ zapobiega to problemom w razie kontroli inspekcji pracy, które dotyczą poprawności przeprowadzenia i wystawienia odpowiedniego zaświadczenia, w szczególności w sytuacji kontroli Państwowej Inspekcji Pracy po wypadku przy pracy.

Szczegóły dotyczące szkoleń BHP znajdziecie Państwo na naszej stronie: http://hsec.pl/szkolenia-bhp-krakow,3.html

Zapraszamy także do zapoznania się z galerią zdjęć z naszych szkoleń: http://hsec.pl/galeria-zdjec.html