Dzisiaj: 37Wszystkich: 245459

Szkolenia BHP, A WYPADEK PRZY PRACY

Z każdym rokiem doświadczenia otzymujemy trudniejsze zlecenia, m. in. sporządzenia dokumentacji powypadkowej w sytuacji kiedy poszkodowany nie odbył wymaganego prawem szkolenia BHP. Jakie konsekwencje grożą pracodawcy w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a jakie pracownikowi? 

W razie wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego do postępowania powypadkowego włącza się Inspektor Pracy. Przy wypadkach innych niż wymienione (tzw. lekkie) Inspektor Pracy nie ma wglądu do takiego postępowania. Pracodawca w razie kontroli po wypadku może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości od 1000 zł. Może jednak bronić się, jeżeli szkolenie przeprowadził (zwykle pracownik zostaje przeszkolony, ponieważ musi wiedzieć co ma robić), jednak nie zostało prawidłowo udokumentowane. Jeżeli zostanie to potwierdzone przez pracownika to pracodawca może liczyć na taryfę ulgową.

Pamiętać należy jednak, że ZUS oceniając dokumentację powypadkową może poprosić o zaświadczenie o ukończniu szkolenia BHP, jeżeli przyczyną wypadku było nieprawidłowe zachowanie. W razie braku zaświadczenia ZUS może nie poczuwać się do wypłaty odszkodowania kierując pracownika do pracodawcy po odszkodowanie.

 

Paweł Sereda

Główny Specjalista ds. BHP