Dzisiaj: 25Wszystkich: 245447

Wypadek przy pracy obowiązki pracodawcy

Wypadki przy pracy niestety zdarzają się praktycznie w każdej branży. Najmniejszą wypadkowością charakteryzyją się stanowiska biuro, a największą stanowiska pracy na budowie. 

Drobne urazy, które nie powodują trwałych uszkodzeń ciała uznawane są za wypadki "lekkie". Wtedy Pracodawca ma obowiązek zapewnić sporządzenie protokołu powypadkowego oraz na wniosek pracownika przesłać go do ZUS w celu umożliwienia pracownikowi starania się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe zgłaszane są dodatkowo do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Prokuratury.

Jakie obowiązki BHP ciążą na Pracodawcy w razie wypadku przy pracy?

- zatrzymanie stanowiska pracy oraz zapewnienie oględzin przez zespół powypadkowy,

- zapewnienie sporządzenia protokołu powypadkowego przez zespół powypadkowy, w skład którego zwykle wchodzi Specjalista ds. BHP oraz przedstawiciel pracowników,

- powiadomienie Państwową Inspekcję Pracy oraz Prokuraturę w razie wypadku ciężkiego, zbiorowego i śmiertelnego,

- przekazanie protokołu poszkodowanemu lub rodzinie w razie śmierci pracownika,

- sporządzenie statystycznej karty wypadku,

- przesłanie protokołu do ZUS z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

 

W firmach gdzie działa służba BHP Specjalista zajmuje się tym w ramach obowiązków służbowych. U pracodawców nie posiadających służby BHP należy zlecić to Specjaliście ds. BHP. 

Cena postępowania powypadkowego waha się orientacyjnie od 300 do 3 000 zł.