Co oznacza termin działalności gospodarczej?

Działalność gospodarcza jest formą aktywności przedsiębiorców, którzy działają na rynku. Według prawnych definicji wynikających z przepisów Unii Europejskiej działalność gospodarcza jest wszechstronną dziedziną, obejmującą wszelaką działalność producentów, usługodawców oraz handlowców, w tym górnictwo, działalność rolniczą, a także wykonywanie zawodów wolnych bądź za takie uznane, w tym sprzątanie. Ponadto uznaje się , iż działalnością gospodarczą jest także wykorzystywanie w ciągły sposób majątków rzeczowych bądź też wartości o znaczeniu niematerialnym. Działania takie mają na celu pozyskanie dochodów z tego tytułu. W polskim prawie odnaleźć można wiele zróżnicowanych definicji działalność gospodarczej.

Jak prezentuje się podział działalności gospodarczej

Podział ze względu na dochodowość wygląda następująco: nastawianie się na przyniesienie dochodu, które przede wszystkim prowadzą prywatne przedsiębiorstwa; nastawianie się na osiąganie innych ekonomicznych korzyści – z kolei w tym przypadku prowadzone jest to przez na przykład przedsiębiorstwa komunalne, które nastawione są na zaspokajanie wszelakich potrzeb lokalnej społeczności; nastawianie się na osiąganie innego rodzaju korzyści – oznacza rodzaj działalności, mającej przynosić spore korzyści, między innymi rozwój przedsiębiorczości, szkolenia, nauka oraz pomoc chorym. Tego rodzaju działalności zasadniczo nie mogą generować przychodów dla ich właścicieli, z tego powodu są to zazwyczaj fundacje. Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona jest przez osoby fizyczne, które prowadzą ją jako przedsiębiorcy na własną rękę. W tym celu należy złożyć odpowiednie wnioski, posiadać obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, a także zdrowotne, jeśli chodzi o ubezpieczenie chorobowe jest ono dobrowolne.

Swoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności dzieli się na działalność regulowaną oraz nieregulowaną. Działalność regulowana charakteryzuje się tym, iż jej wykonywanie w pewien sposób wymaga bieżącego spełniania warunków, które określają poszczególne przepisy prawa. Jeśli chodzi o zakres tej działalności, przejawia się on w: poszukiwaniu oraz wydobywaniu kopalin ze zbóż, wytwarzaniu oraz obrocie energią i paliwami, w wytwarzaniu oraz w obrocie materiałów wybuchowych, oraz broni i amunicji, w różnego rodzaju usługach detektywistycznych, w ochronie osób oraz mienia, w rozpowszechnianiu różnego rodzaju programów, zarówno tych telewizyjnych jak i radiowych, w przewozach kolejowych, przewozach lotniczych oraz przewozach drogowych; w prowadzeniu kasyn do gry , w przypadku kupna oraz sprzedaży wartości dewizowych, a także pośredniczenia w ich sprzedaży i kupnie; w działalności, której zakresem są związki sportowe; w prowadzeniu stacji kontroli pojazdów oraz w prowadzeniu indywidualnych praktyk lekarskich, a także indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, bądź grupowych praktyk lekarskich. Jeśli chodzi natomiast o działalność nieregulowaną, możliwe jest jej prowadzenie z wyłącznym uwzględnieniem przepisów ogólnych, w czasie wykonywania usługi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *