Najważniejsze informacje dotyczące pożyczek

Pożyczka potocznie rzecz mówiąc jest operacją polegającą na udzielaniu przez osoby fizyczne lub instytucje określonej w umowie kwoty pieniężnej bądź konkretnych przedmiotów dla pożyczkobiorcy, który może nimi dysponować na określony w umowie czas.

Miejsce uregulowań oraz charakterystyka umowy pożyczki w prawie polskim

W prawie polskim umowę pożyczki regulują przepisy zawarte w kodeksie cywilnym, w artkułach od siedemset dwadzieścia do siedemset dwadzieścia cztery. Istnieje wiele instytucji pożyczkowych, które udzielają pożyczek pieniężnych, a także podlegają ponadto regulacjom, które dotyczą kredytu konsumenckiego. Pożyczki to umowy kształtujące tak zwane stosunki kredytową, które polegają na odstąpieniu danej wartości w towarach bądź pieniądzach. Do zawarcia umowy pożyczki wystarczające są oświadczenia obu stron, które muszą być zgodne. Udzielenie pożyczki na kwotę wyższą niż tysiąc złotych zdecydowanie powinna zostać udokumentowana. W pozostałych sytuacjach złożenie tego rodzaju oświadczenia woli nastąpić może w dobrowolnej dogodnej formie. Pożyczka to forma umowy, która obowiązuje dwustronnie, może być ona odpłatna lub nieodpłatna. Odpłatna ma miejsce w sytuacjach, w których zastrzeżony został zwrot konkretnego przedmiotu wraz z naliczonymi odsetkami. Zawarcie umowy pożyczki daje w konsekwencji przeniesienie przedmiotu będącego przedmiotem pożyczki na biorącego ową pożyczkę.

Co stanowi przedmiot pożyczki – wydatki

Przedmiotem każdej pożyczki są pieniądze bądź inne rzeczy. Mogą być to pieniądze gotówkowe lub bezgotówkowe. Kredyty różni od pożyczki to, że zawsze jest odpłatny, pożyczki natomiast nie koniecznie muszą być odpłatne. Aby otrzymać pożyczkę należy złożyć wniosek o pożyczkę o dochodach.Jeśli zamiarem jest wzięcie pożyczki nie jest wymagane określenie, na juki cel brane są pieniądze, natomiast jeśli chodzi o kredyt, jest to już wymagane.

Jakie są prawa i obowiązki stron pożyczki?

Po zawarciu umowy pożyczki pożyczkodawca ma obowiązek wydania przedmiotu umowy osobie biorącej ową pożyczkę. Na umowie zazwyczaj znajduje się także termin wydania przedmiotu pożyczki. Jeśli natomiast taki zapis nie znajduje się na umowie, należy spełnić świadczenie będące przedmiotem umowy w momencie, gdy dłużnik dostanie wezwanie. Osoba, która udziela pożyczki ma prawo do odstąpienia od umowy, a także do odmowy wydania przedmiotu pożyczki, jeśli wątpi w zwrot pożyczkowy, na przykład ze względu na niekorzystną sytuacje materialną potencjalnego pożyczkobiorcy. Jeśli pożyczkodawca miał taką świadomość przed zawarcie umowy pożyczki, i doszło do jej podpisania, nie może już odstąpić od umowy. Ponownie jest w sytuacji, w której pożyczkodawca mógł z dużą łatwością sprawdzić stan finansowy pożyczkobiorcy.

Kiedy dochodzi do przedawnienia roszczeń

Roszczenia o zwrot przedmiotu pożyczki oraz roszczenia biorącego o wydanie pożyczki ulegają przedawnieniu. Ma to miejsce w terminie trzech lat. Trzy lata, ponieważ są to roszczenia majątkowe

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *