Czynniki efektywności w budowaniu zespołu

W gospodarce opartej na wiedzy wartość firmy wzrasta dzięki posiadanym zasobom ludzkim. Efektywny zespół przyczynia się do kreowania imponującego wizerunku firmy oraz postrzegania jej relacji z otoczeniem zewnętrznym w dobrym świetle. Skuteczny zespół jest również podstawowym warunkiem realizowania długofalowych celów biznesowych oraz utrzymywania wysokiej jakości marki. Budowanie efektywnego zespołu biznesowego jest więc jednym z podstawowych zadań sprzyjających sprawnemu funkcjonowaniu firmy oraz osiąganiu założonych wyników finansowych.

Znaczenie kompetencji pracowników w budowaniu zespołu

Organizacja zespołu wymaga konkretnych działań, realizowanych etapowo. Coraz bardziej popularne staje się zarządzanie kompetencjami w firmie oraz zatrudnianie takich pracowników, którzy odpowiadają wyznaczonym przez ten model standardom. Kluczowe jest więc określenie pożądanych kompetencji na poszczególnych stanowiskach. Wsparciem w tym zakresie mogą być różnorodne metody diagnostyczne zewnętrzne, np. test Gallupa lub wypracowane w jednostce. Ważne jest również uzupełnianie się poszczególnych pracowników w ramach podejmowanej współpracy oraz ich umiejętności społeczne, takie jak umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność za podejmowane zadania czy asertywność. Inny ważny czynnik stanowi odpowiedni dobór menedżerów , którzy będą kierować grupą pracowników. To oni zwłaszcza powinni stale rozwijać inteligencję emocjonalną i społeczną, tak by być odpowiednim autorytetem dla podwładnych.

Inne czynniki zwiększające efektywność zespołu

Budowanie efektywnego zespołu biznesowego wymaga określenia wyraźnych celów i poszczególnych etapów ich realizowania. Stanowi zatem proces, który uzależniony jest od właściwego doboru pracowników, jak i odpowiedniego zarządzania organizacją pracy w firmie. Inne ważne czynniki sprzyjające efektywności wewnętrznej to m.in. czytelna komunikacja, dobre relacje międzyludzkie, samodzielność pracowników, szkolenia aktywujące rozwój i nastawione na wzrost kompetencji. Ważnym czynnikiem jest również takie budowanie firmy, aby stwarzała ona dobre miejsca pracy, które stanowić będą atrakcyjne oferty dla potencjalnych i aktualnych pracowników w perspektywie długofalowej. Spójna wizja misji firmy oraz różnorodnych procesów wewnętrznych będzie ciekawym atrybutem, jeśli poszczególne zadania związane z pojedynczym stanowiskiem prowadzą do realizacji większych i czytelnych przedsięwzięć. Pomocą na drodze do zwiększania efektywności może okazać się praca ze specjalistami wspierającymi budowanie zespołu, np. coach -em.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *