Jakie oszczędności może przynieść fotowoltaika?

Dość niedawno, bo kilka lat temu panele PV na dachach domów jednorodzinnych były spotykane bardzo rzadko. Aktualnie spotykane są one coraz bardziej , są coraz bardziej popularne, natomiast sama branża fotowoltaiczna cieszy się coraz wyższymi wynikami sprzedaży. Cała branża rozwija się w zaskakującym tempie. Nie postrzega się jej jako egzotycznej i drogiej przyjemności wyłącznie dla wybranych, czyli tylko ludzi bogatszych. W dzisiejszych czasach technologia ta jest już dużo bardziej dostępna dla wszystkich, zmieniły się bowiem mocno realia. Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadza inne niż kiedyś zasady według których przyłączane są domowe mikroinstalacje do sieci. Świadomość wpływu społeczeństwa na środowisko naturalne także znacznie wzrasta. Dlatego coraz częściej poszukiwane są ekologiczne oraz czyste źródła energii. Ekologia stała się ponadto modna.

Co oznacza pojęcie prosumenta?

Aby móc korzystać ze szczególnych źródeł przyłączania do sieci, a także rozliczania za energię należy być prosumentem. Jest to bardzo ważny punkt, którego nie należy w żaden sposób bagatelizować. Prosument jest zarówno konsumentem jak i producentem energii elektrycznej, z drugiej jednak strony ustawa uwzględniająca pozycje prosumenta daje mu uprzywilejowana pozycję. Jednak sama osoba, nazywana prosumentem również spełniać musi określone warunki. W temacie budownictwa jednorodzinnego prosumentem może zostać osoba fizyczna oraz osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, jeśli wytwarza energię na cele inne, niż te związane z działalnością którą prowadzi. Może nim być także osoba fizyczna, która prowadzi gospodarstwo rolne, jeśli tylko działalność ta nie jest objęta ustawą dotyczącą swobody działalności gospodarczej. Konieczne jest także podpisanie umowy kompleksowej.

Korzyści płynące z fotowoltaiki

Popularności paneli fotowoltaicznych rośnie bardzo dynamicznie. Korzyści płynących z domowej energii słonecznej dla własnego domostwa jest bardzo wiele. Energia słoneczna stanowi jedną z najważniejszych rodzajów odnawialnych źródeł energii. Pierwszą, główną zaletą są niższe rachunki za prąd, zatem jest to doskonała inwestycja dla wszelakich gospodarstw domowych, przynosi bowiem oszczędności oraz zyski. W pierwszej kolejności urządzenia domowe różnego rodzaju pobierają prąd z mikroelektrowni. Kolejną niebagatelną zaletą jest większa niezależność pochodząca od podwyżek cen energii, a także kosztów pochodzących z jej dystrybucji. Fotowoltaika pozwala na stanie się mniej zależnym od dostawców energii, w tym przede wszystkim od stale rosnących na rynku stawek. Kolejno można również uzyskać dofinansowanie na technologie fotowoltaiczne , które skierowane są do osób fizycznych jak i również do firm. Oszczędności płynących z fotowoltaiki jest bardzo dużo. Kolejno mamy w tym przypadku do czynienia z bardzo wysoką trwałością instalacji fotowoltaicznych. Nie da się ukryć, że są one narażone na działanie różnego rodzaju czynników atmosferycznych. Dlatego ich producenci chcąc zapewnić ich trwałość mają obowiązek przeprowadzać szereg testów i badań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *