Socjaldemokracja – współczesna polityka lewicowa.

Podstawowymi wartościami polityki o zorientowaniu lewicowym jest nacisk na egalitaryzm i równość społeczną. Lewica bardzo często przeciwstawia się także wszelkim formom hierarchii społecznej, postulując, że te są niczym innym jak sposobem ucisku grup nieuprzywilejowanych. Lewicowa polityka nastawiona jest na walkę z wykluczeniem i dążenie do sprawiedliwości społecznej. Duży nacisk kładziony jest na współpracę i ekonomię, która w sprawiedliwy sposób rozdzieli wytwarzane przez społeczeństwo dobra. Realizuje ideały demokracji, która oparta jest na równości, wolności i harmonii.

Płace i podatki

Dziś lewica najczęściej przybiera postać socjaldemokracji. Współczesne ruchy socjaldemokratyczne, w przeciwieństwie do bardziej radykalnych odłamów lewicy, nie postuluje odrzucenia systemu kapitalistycznego, lecz dąży do bardziej sprawiedliwej dystrybucji w jego ramach. Jest to ruch społeczny, który usiłuje systematycznie przekształcać kapitalizm, tak aby realizowane były ideały sprawiedliwości społecznej. Odbywać się to ma poprzez ingerencję państwa w życie społeczne i gospodarcze w taki sposób, by poprawić położenie klas średnich i niższych. Postulują zatem podniesienie opodatkowania najbogatszych, tak by uczciwie odprowadzone do budżetu świadczenia stały się źródłem opłacania godnych usług publicznych dla całego społeczeństwa, bez względu na ich zarobki. Mowa tu o takich wartościach jak służba zdrowia i edukacja.

Jednym z głównych zarzutów kierowanych przeciwko współczesnym ruchom lewicowym jest fakt, że coraz częściej kapitulują one wobec liberalizmu gospodarczego i głównym elementem ich programu stają się sprawy ważne, ale nie podstawowe dla świata i przyszłości społeczeństw. Zalicza się do nich tolerancję, prawa zwierząt, czy ekologię. Trudna rzeczywistość XXI wieku sprawia, że by osiągnąć polityczny sukces, trzeba poruszać sprawy fundamentalne, mające szczególny wpływ na codzienny byt mas ludzkich. Wyzwania współczesności nie rozwiążą się same.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *